Ispitivanje puknuća na vodovodnoj instalaciji

Ispitivanje puknuća na vodovodnoj instalaciji

Iznenada vam dolaze veliki računi za vodu? Vodomjer non-stop vrti? Imate puknuće cijevi? Ne znate gdje je cijev pukla? Ne znate kojim putem ide dionica cijevi? POZOVITE NAS!!!!
Uštedite novac, vrijeme i živce --- brzo, stručno i povoljno

UŠTEDITE NOVAC BESPOTREBNO MJENJAJUČI CIJELU DIONICU CIJEVI

Koristimo najsuvremenije uredaje koji uz zvučno odslušavaje imaju i digitalno očitavanje jaćine zvuka.

- Otkrivanje curenja u vodovodnoj distributivnoj mreži,
- Provjera vodova u kućanstvima,
- Ispitivanje i lokalizacija grešaka u sistemima sa komprimiranim zrakom,
- Traženje grešaka i puknuća na instalacijama grijanja i sanitarija u zgradama.