Lociranje trase komunalni vodova

Lociranje trase komunalni vodova

- Pronalazak i lociranje trase vodovodni i kanalizacijski cjevovoda ispod zemlje
- Pronalazak i lociranje trase kabela ispod zemlje i automatsko raspoznavanje vrste kabela
- Lociranje i trasiranje podzemni komunalni vodova
- Pronalazak i lociranje točnog mjesta slipih šahti i septički jama
- Automatska izrada eleborata i nacrta vodova

Večinu puta kad s geofonom tražimo puknuće na vodovodnoj cijevi ne znamo kojim putem cijev ide,s ovim lociramo točnu trasu cijevi,uređaj se može se spojiti na visokotlaćno crijevo i kameru za TV inspekciju te nam tako pokaže gdje sve crijevo i kamera prolaze i gdje završavanju.
Takoder služi da prije rekonstrukcija cesta,iskopa za zgrade,kuče...pronađemo i lociramo trasu svih podzemni vodova.(vidimo što je ispod površine)
Uređaj locira i raspoznaje sve što se nalazi unutar 10m dubine